Dansk version English version Norsk version Svensk version

En fråga om kompetens

Studentmedarbetare

Vi söker en studentmedarbetare. Kontakta IIH Nordic för mer information och ansökan.

www.iihnordic.dk - IIH | Lille Strandstræde 6 | 1254 København K | Telefon: +45 70 20 29 19 | Fax: + 45 77 33 40 01 | iih@iihnordic.com