Dansk version English version Norsk version Svensk version

Innovation Lab för dig som vill gå vidare

Dagens internetanvändare tar gårdagens innovationer för givet. Att nå konsumenter och beslutsfattare år 2015 kräver helt nya grepp.

Upsidedown

Vi på IIH tar täten i vårt: "Marketing Innovation Lab".

 

Vårt marketing lab har utgångspunkten i att ditt företag redan är duktig på grunderna i sökmarknadsföring, analys och sociala medier eller att ni är helt nystartade och vill gå en ny väg för att nå ut med ert budskap.

I Stockholm har vi grundat ett Innovation Lab som tänker utanför varje "box". Vår ambition är att den tjänst vi levererar till dig har aldrig tidigare blivit genomförd. Det handlar om att leverara kundunika upplevelser för att få maximal marknadsföringseffekt.

”Detta är smart, mycket smart. Jag förstår precis och jag gillar det!”
- Patrik Nyström, CEO, Bisma

Tag chansen och delta i vårt nästa innovationslabb!

Bli en forskare i din marknadsföring

Att vetenskapligt ifrågasätta sitt marknadsföringsarbete är nödvändigt. Det vet du och det vi. Att också vetenskapligt gå till väga när du skapar ny marknadsföring är mer oprövat!

Att vara vetenskaplig i affärer är i slutändand enkelt; tjänar vi pengar på vår marknadsföring. Svårigheten ligger i att vara vetenskaplig i sättet som marknadsföringen skapas och det är här "Labbet" kommer in!

Vi skapar en vetenskaplig miljö för dig och dina idéer kring marknadsföring. Vill du så skapar vi tillsammans idéerna från grunden alternativt utgår vi från de koncept och tankar som redan finns.

Det som vi garanterar dig som forskare är; ditt koncept kommer att vara helt unikt.

Att vara unik innebär dock inte att det är oprövat då samtliga våra metoder är var för sig framgångsrika. Det nya är att vi kombinerar sättet du kommunicerar på och skapar för kunderna helt nya upplevelser.

Använd ett av våra färdiga koncept

Skapa en Shoppingfest

iHook'a dina beslutsfattare

 

Gå vidare

Kontakta oss idag på epost sweden@iihnordic.com eller telefon:0708-541506 för att göra dina egna laborationer och börja revolutionera marknadsföringsarbetet!

Withmorethan


Lennartsvanbergphoto

Lennart Svanberg
Head of IIH Marketing Lab
Tel:0708-541506
Email:lennart@iihnordic.com

 

 

"Varför har jag inte tänkt så här förut?

Kanske för att du inte fick tänka?"

1297
www.iihnordic.dk - IIH | Lille Strandstræde 6 | 1254 København K | Telefon: +45 70 20 29 19 | Fax: + 45 77 33 40 01 | iih@iihnordic.com