Dansk version English version Norsk version Svensk version
Outbound Marketing 2.0

Outbound Marketing 2.0 - hur vänder du inbound till outbound?

Använder ni fortfarande telefon och epost som ert huvudsakliga tillvägagångssätt för att söka upp helt nya kontakter? Känner ni att ni vill prova något nytt?

Med Outbound Marketing 2.0 har vi ändrat vårt sätt att kontakta nya kunder
- och gissa om både kunderna och vi är nöjda!!

När ni prövat Marketing Automation och Content Marketing så inser ni att det löser inte frågan hur når ni helt nya kontakter?

Vi på IIH Marketing Lab satte våra klokaste hjärnor ihop med kunder och kom fram till en helt ny och revolutionerande metod. Metoden möjliggör uppsökande försäljningsarbete på ett helt unikt sätt.

Era kunder har ändrat sitt beteende - dags att ni gör det också

Om du fortfarande förlitar dig på 1900-talets kommunikationsmetoder i ert uppsökande arbete är det hög tid att tänka om och tänka nytt!

Dina kunder svarar inte eller oerhört sällan på telefon och epost från okända avsändare.

Du måste börja kontakta dina tilltänkta kunder på det sätt och i de kanalar de finns tillgängliga på idag!

Kontakta oss idag och tag din prospektering fullt ut in i den digitala åldern!

1297
www.iihnordic.dk - IIH | Lille Strandstræde 6 | 1254 København K | Telefon: +45 70 20 29 19 | Fax: + 45 77 33 40 01 | iih@iihnordic.com