GOOGLE
DOUBLECLICK

Öka effektiviten av er digitala annonsering

Integrerad hantering av digitala kampanjer

Googles Adserving-system DoubleClick är ett av världens mest använda och avancerade platformar för inköp, hantering och rapportering av digital annonsering. Som ett integrerat system för hantering av digitala kampanjer över flera målgrupper, kanaler och platformer, vilket gör DoubleClick till ett effektiv verktyg för större företag, som vill samla marknadsföringsaktiviterer och resultat på ett ställe.

DoubleClick by Google

Mathias Faaborg

Chief Digital Officer

faaborg@iihnordic.com
20 26 87 89

Detta kan ert företag använda DoubleClick för

  • Samla plannering, utförande och reultatmätning på en effektiv plattform

  • Spara tid med effektiv hantering av kampanjer

  • Nå ut till fler användare i målgruppen genom olika format och kanaler

  • Få en samlad insikt över aktiviter och resultat

  • Integrera med Analytics-data

  • Utnyttja er annonceringsbudget mer effektivt

Effektiv annonshantering

Med ett effektivt gränssnitt och integrerad teknologi, samlar DoubleClick plannering, utförande och resultatmätning av digitala kampanjer. Verktyget ger er en större överblick och samlad insikt över kundens resa över flera kanaler – och faciliterar en effektivare använding av er annonsbudget.

Med ökad konkurrens, och fortsatt kritiska användare är effektiv annonsering en utmaning, som kräver löpande anpassing och optimering, för att förhindra att kostnaderna rusar iväg. DoubleClick förenklar den daglia kampanjhanteringen genom löpande optimering av budpriser, monitorering av digitala kampanjer och samlad överblick marknadsföringsaktiviter. Därmed frigör ni mer tid för de strategiska besluten och värdeskapande aktiviteter.

Specialister i datadriven teknologi

Intelligent användning av data och teknologi är fundamentalt i vardagen hos IIH Nordic, och vi arbetar löpande med att optimera och effektivisera både vårt egna och våra kunders arbete. Våra kunder, som använder Google DoubleClick, är större nordiska och internationella företag, som ställer höga krav på det arbete vi hjälper dem att utföra, och den teknologin som vi levererar.

Det är inte endast själva teknologin, som vi levererar till våra kunder, men också vår specialistkunskap, som gör att ni kan få största möjliga värde från tekonlogin.

Vill ni höra mer om Google DoubleClick och vilken skillnad det kan göra för ert företag, är ni välkomna att kontakta oss för ett oförpligtigande möte.

Vill du veta mer? Skicka ett e-mail eller ring oss på +46 10 888 54 45