4-DAGARS
ARBETSVECKA

Läs om bakgrunden till det mest omskrivna
HR initiativet i årtionden

IIH Nordic’s mission är att skapa värde med hjälp av den senaste teknologin och digitala kunskapen, genom att löpande utbilda och utveckla duktiga människor.

Vår fokus ligger på att vara i framkant för kunskap och teknologi, men det betyder inte endast att vi är först i branschen med att utnyttja det digitala landskapets många möjligheter för att skapa värde för våra kunder.  Det betyder också att vi i början av 2017 kunde införs en 4 dagars arbetsvecka på 30 timmar för alla anställda hos IIH Nordic – utan att minska lönen. Vi arbetar inte på fredagar, utan fokuserar på saker som ger oss livskvalitet.

Vi upplever att det ger våra anställa en högre tillfredsställelse, mindre sjukskrivning och stress och inte minst – en positiv påverkan på omsättningen. Glada och motiverade medarbetare är effektiva medarbetare.

Vill du veta med om 4-dagars arbetsvecka?

Kontakta oss på  iih@iihnordic.com eller på tlf. +45 70 202 919, om du vill veta med om vår succé med att införa en 4 dagars arbetsvecka hos IIH Nordic.