INTELLIGENT
PREFETCHING

Öka konverteringarna med förbättrad loadspeed

Loadspeedoptimering med Intelligent Prefetching

Er hemsidas hastighet har stor betydelse för både användarvänligheten och konverteringar. Det är faktiskt så, att endast en enkel sekunds långsammare load speed resulterar i en 20% lägre konverterings ratio. Det är alltså viktigt att fokusera på loadspeed och hur ni kan minska load speed på er hemsida.

Genom att använda machine learning har vi utvecklat ett verkyg, som kan öka load speed utan att ändra sidans design, innehåll eller struktur. Intelligent Prefetching använder machine learning för att förutse, vilken sida användaren kommer klicka in på. Därefter kan browsern på förhand börja hämta den sidans innehåll, så att den sidan kan ladda snabbare, när användaren väl klickat på länken.

Steen Rasmussen

Digital Strategist & Senior Partner

steen@iihnordic.com
+46 10 888 54 45

Konstant förbättring av load speed

Förutsägelserna görs på byrånivå baserat på anonym data om en enskilda användarens nuvarande web-session. Beräkningen bygger på analytics data, och genom att konstant analysera nogranheten av förutsägelserna lär sig systemet hela tiden, och blir bättre och effektivare. Genom intelligent använding av data och machine learning kan vår Intelligent Prefetching engine konstant lära sig av sina egna mistag och bli mer intelligent och fortsätta med att optimera er load speed.

Såhär fungerar Intelligent Prefetching

Intelligent Prefetching använder machine learning för att följa användarens session och analytics-data, för att beräkna var användaren kommer klicka. För att inte motverka effekten, genom att göra algoritmen i browsern, och därmed göra sessionen långsammare, används Cloud-teknologi för att göra beräkningarna.

Härefter sätts browsern till att ladda innehållet från den förväntade sidan, för att det ska gå snabbare att ladda, när användaren sedan klickar på länken. Slutligen övervakas load speed och noggrannheten av förutsägelsen, så att systemet kan analysera effektivitet och använda informationen för att göra ännu bättre förutsägelser i framtiden.

Herefter sættes browseren til at loade indhold fra den pågældende side, således at det går hurtigere, når brugeren endelig klikker på linket. Endelig overvåges load speed og nøjagtigheden af forudsigelsen, så systemet kan analysere effektiviteten og bruge informationen til at lave endnu bedre forudsigelser fremover.

The Intelligent Prefetching engine predicts and prefetches the next page before the user clicks

Case: Markant stigning av besökare hos VisitDenmark

Efter implementeringen av Intelligent Prefetching har VisitDenmark upplevt en 40% förbättring av load speed, och på enskila sidor är resultatet  75%. Detta har gett besökarna en bättre användarupplevelse, och har lett till en markant stigning av antallet besökarepå deras webbsidor. Projektet genomfördes på global nivå, och över VisitDenmarks 11 websidor.