CASES

Allt vi gör är drivet av passion

Vad våra kunder säger

Att låta arbetet och dess resultat tala för sig själv är ingen kliché. Det är ett bevis på den passion som ligger bakom all vi gör. Våra specialister har alltid skapat imponerande resultat för en lång lista av kunder, och vi är stolta över våra resultat, och över de problem och utmaningar som vi definierat, mätt och löst.

Vi har arbetet tillsammans med företag inom många olika industrier – allt från C20 företag till utbildningsinstitutioner, start-ups och mediehus. Se några exempel här, på hur vi har arbetet tillsammans.

IIH Nordic har ökat vår online performance och närvaro på nätet, vilket har gett oss ett starkare brand och en förbättrad ROI. De tog hand om all administration och utvärdering av våra AdWords kampanjer, och vi känner oss trygga med samarbetet och den löpande kommunikationen.

Kristine Andersen
Kristine AndersenMarketingchef, Wallmans

Danfoss är världens största leverantör av termostater, kylsystem, ström moduler och likande produkter. De har flera olika produktkategorier och enheter, samtidigt som de finns på många ställen världen över, alla med sina egna partners.

 • Bakgrund

  Danfoss har en stor och komplex hemsida, men detta betyder inte att det inte håller ett öga på kunden som helhet. Insikt i hur kunden använder produkterna och tjänsterna i kombination med varandra är essentiellt. Danfoss största utmaning var därför att få en ordentlig datastruktur, som kunde göra det möjligt att analysera användarna beteende tvärs över deras kanaler, men även se hur användarna använde verktyg och tjänster online.

 • Lösning

  Vi säkrade en kodstruktur som gjorde det möjligt att samla trafik från alla deras domäner, produkter, länder osv. och utvecklade en teknisk manual för implementering och analys. Vi implementerade även tracking och kategorisering av event tvärs över deras affärsområden och skapade datadimensioner i Google Analytics. Detta gjorde att de kunde skapa målriktade datautdrag och se relevant data över flera dimensioner.

 • Effekt

  Vår lösning låter Danfoss analysera produktintresset tvärs över deras organisation och stöttar deras strategiska användning av Google Analytics för ett brett utbud av användare och affärsenheter inom företaget.

FLSmidth är världens ledande leverantör av service och rådgivning inom cement och mineral industrin.

Deras marknad täcker hela världen och är präglad av tuff konkurrens. De erbjuden en komplex och nischad B2B produkt med en lång beslutsprocess  med många influenser under inköps och beslutsprocessen.

 • Bakgrund

  FLSmidth behövde få ut deras budskap till fler av dessa viktiga influensers för att kunna få fler leads. Med hjälp av sociala medier och målriktad content kunde de bibehålla motiverade och engagerade potentiella kunder, och hjälpa dem vidare genom deras beslutsresa.

 • Lösning

  En omfattande content mapping gav FLSmidth en ordentlig överblick över vad för slags innehåll de hade – och vilket slags innehåll de saknade. Databerikade personas utvecklades, en content marketing återvinnings strategi  skapades, och deras interna team blev utbildade inom content marketing. Vi implementerade även en marketing automation plattform, och satte upp ett intelligent e-mail flow, som säkrade att användarna nåddes av rätt budskap för deras behov.

 • Effekt

  FLSmidth ökade sin LinkedIn reach med 45%, och antalet följare ökade med 35% under ett år. Nu har de en komplett överblick över sitt innehåll, och hur det kan användas, och återanvändas. Deras team utvecklar sina kompetenser regelbundet med hjälp av träning och inspirationsföreläsningar. Den månadsvisa produktionen av innehåll blev satt i ett system, så att FLSmidth kan fokusera på att lägga press på marknaden. De har även blivit bättre på att följa upp leads både innan, under och efter konferenser.

Fullrate är en av Danmarks största bredbandsleverantör, i en otroligt priskänslig marknad. I en sådan marknad är de traditionella marknadsföringskanalerna relativt dyra, speciellt om de jämnförs med ROI.

Fullrate case
 • Bakgrund

  Tillsammans med Fullrate ville vi testa, om YouTube kunde fungera som en direkt säljgenererande marknadsföringskanel,  som kunde ge värde på samma nivå som andra kanaler, så som Google AdWords.

 • Lösning

  Vi byggde upp avancerade remarketing segmenter baserade på analys av  köpresan hos potentiella kunder från Fullrates hemsida. En intelligent set-up av remarketingkampanjer baserade på köparens resa med fokus på den rätta frekvensstyrningen, tidsintervaller m.m. skapades också. Kontinuerlig optimering baserat på de YouTube kanaler som gett bäst resultat, placeringar och segmenter såg till att deras budskap alltid var relevant för potentiella kunder. För att säkra att budskapen når så lång som möjligt säkrade vi kommunikation tvärs över andra marknadsföringskanaler, så som traditionell TV, display annonsering och Google AdWords.

 • Effekt

  Redan efter en månad kunde vi se en konverteringsfrekvens från klick, till hemsida till sälj över 20%. Priset per klick var endast en tredjedel av vad det hade kunnat kosta i en generisk SEM-kampanj, på grund av den intensiva marknaden. De positiva resultaten gjorde att vi ökade testperioden, och nu är YouTube-remarketing en fast del av Fullrates marknadsförings strategi.

JDE Professional är Danmarks ledande leverantör av professionella kaffelösningar, och har över 15,000 kunder inom både den privata och offentliga sektorn.

 • Bakgrund

  Precis innan vi startade vårt sammarbete hade JDE Professional bytt namn från Merrild, och behövde därför skapa brand awareness. De behövde även hjälp med att få in fler leads genom sina digitala kanaler, och marknadsföra deras nya kompromisslösa kaffelösing, Promesso.

 • Lösning

  IIH Nordic utvecklade en marknadsförings strategi baserad på flertalet datadrivna personas. Segmenter, baserade på de datadrivna personas, blev exponerade för budskapen med hjälp av social media  advertising or remarketing tvärs över alla deras marknadsförings kanaler. Vi skapade en målinriktad microsite i Unbounce, byggde intelligenta lead-flows, gjorde en native ad-kampanj och skapade en strategi för återvinning av content. Dessutom tog vi över ansvaret för deras content produktion med bla. Infografics, guides, white papers, cases och social posts riktade mot de olika personal i olika, definierade, stadier av deras köpsresa.

 • Effekt

  Kampanjen ökade både JDE Professional och Promesso’s brand awareness kraftigt, vilket resulterade i en ökning i antalet följare på både LinkedIn och Facebook, men även kvalitativa leads från sociala medier. Dessutom hjälpte vi dem med att utveckla en metodologi för deras framtida marknadsföringsaktiviteter och hur de ska återvinna innehåll, för att säkra att JDE kan få glädje och värde från det content vi producerade i många år framöver.

Rockwool är en av världens ledande företag inom isoleringsbranschen. Företaget är representerat i över 35 länder, och är marknadsledare i många utav de europeiska länderna. Roockwools huvudkontor ligger i Hedehusene, nära Köpenhamn, men finns representerade med lokala kontor i många länder.

 • Bakgrund

  Rockwool säljer inte direkt online, men online är en viktig del av säljprocessen, då kunden kan få trovärdig vägledning online. Deras digitala strategi utvecklas från huvudkontoret i Danmark, men de lokala webredaktörerna har själv ansvar för att skapa relevant innehåll baserat på deras lokalkunskap. Rockwool ville ge deras lokala webredaktörer verktyg och SEO kunskap, för att kunna göra en internationell insats för att öka deras synlighet online.

 • Lösning

  Vi gjorde en omfattande SEO analys på tre Rockwool hemsidor från olika länder, och lämnade rekommendationer på keywords, hur innehållet kunde optimeras och tekniska förbättringar. Analyserna innehöll även listor gjorda för varje enskilt lands webredaktör med specifika uppgifter, förväntad tid per uppgift och potential för varje uppgift, för att öka förståelsen för arbete de hade framför sig. Dessutom genomgick alla lokala webredaktörer en Searchmetrics träning, för att säkra att de hade den nödvändiga kunskapen för att optimera de lokala hemsidorna.

 • Effekt

  Projektet blev en så pass stor succé, att IIH Nordic fortsatte med att lanserade projektet på ytterligare 12 europeiska och nordamerikanska marknader. Det har resulterat i en ökad organisk synlighet, flera konton har ökat med över 100%. Rockwool huvudkontor kan enkelt följa deras fantastiska utveckling i varje land genom den smarta dashboard funktionen i Searchmetrics.

Carl Ras är en grossist byggmarknad med sin egna webbshop. Med tredje generationen som styr, har Carl Ras en app, 275 medarbetare och 27.000 produkter. Carl Ras en bred kundbas med både private kunder, inköpare och byggprojekt.

 • Bakgrund

  Carl Ras kontaktade IIH Nordic då de upplevde att de haft ett fall i deras onlinetrafik, och ville ha hjälp med att generera en högre årlig omsättning, baserat på en ökning i deras onlineaktiviteter.  Det fanns en önskan om att få in fler besökare till webshopen, och en ökad brand awareness, vilket resulterade i att IIH Nordic hjälpte dem med AdWords och SEO. Det primära målet var att uppnå ett årligt intjäningsmål på AdWords, och samtidigt säkra, att varje investerad krona gav minst 25 kronor i avkastning. Målsättningen med SEO var först och främst att stoppa deras fallande trafik, och sedan öka synligheten, den organiska trafiken, och den totala intäkten.

 • Lösning

  På AdWords gjorde vi en övergripande optimering av deras konto i form av struktur, strategi, keywords och budskap med fokus på lönsamhet och lågt hängande frukter. Vi implementerade annons tillägg, remarketing baserat på användarbeteende, annonsering via Google Shopping, YouTube och Display och optimerade sitan löpande med hjälp av A/B testing. SEO fokuset var riktat mot teknisk optimering av webshop plattformen, strukturering av deras linkprofil och förbättring av produktsidor relaterade till lågt hängande frukt och produkter och produktkategorier med högts lönsamhet.

 • Effekt

  Det täta sammarbeten mellan IIH Nordic och Carl Ras blev projektet en stor succé.
  AdWords revenue ökade med 355%, medan den organiska synligheten gjorde en helomvändning och den nedåtgående kurvan vändes om till en ökning på 50% under vårt första år tillsammans.

Falck arbejder sammen med os på at aktivere interne data til at drive forbedringer. Vi har gennem et kort projekt formået at binde flere datakilder og datapunkter på tværs af hele Falck Assistances kundegruppe. Det giver Falck mulighed for at kunne arbejde med customer journeys fra optimeret akkvisition til at forebygge churn.

 • Bakgrund

  Ved at bruge Cloud Based teknologi og spejling af data fra interne datakilder hos Falck (100% GDPR compliant) har det været muligt for os at kombinere alle datakilder på kundeniveau per interaktion – det gør Falck i stand til at følge transaktioner live på kundeniveau, produktniveau og/eller på aggregeret niveau, hvilket gør det muligt at træffe data-drevne beslutninger – live!

 • Lösning

  Vi har udviklet vores helt egen tech stack, hvor vi bruger mellem 10-20 forskellige Cloud Based applikationer for at ensrette og bearbejde data gennem forskellige teknologier (her iblandt machine learning) for dernæst at aktivere data eller visualisere dem i dashboards. Det gør, at vi i dette tilfælde kunne skabe ét kunde-ID på tværs af Falck Assistance legacy systemer på 3-6 måneder.

 • Effekt

  Ved at bruge data til at vurdere profitabiliteten af blandt andet kunder og produkter har Falck Assistance været i stand til at blive den mest profitable division i Falck Group – Faktisk så meget, at Falck Assistance er den primære bidrager til Falck Groups bundlinje. Det synes vi er ret fedt!

CDNetworks är en av världens största leverantör av CDN-lösningar till hemsidor.

CDNetworks är ett känt märke i Skandinavien, som arbetar i en nischad B2B bransch som en high-end leverantör. De har relativt komplexa produkter, vilket gör att inköpsprocessen blir omfattande, men varje lead har en stor potential.

 • Bakgrund

  CDNetworks hade som mål att öka antalet leads genom att använda en målriktad content strategi, som skulle nå ut till den snäva gruppen av IT-beslutstagare.

 • Lösning

  IIH Nordic hjälpte CDNetworks med utvecklingen av white papers och andra typer av content, med fokus på IT-beslutstagare.

  Målgruppen fick även personliga budskap genom LinkedIn targeting. Vi lade fokus på att förbättra landnings sidorna, och hade som mål att få fler att anmäla sig till nyhetsbrev och utveckla native ads.

  Avanceras annonsering genom YouTube, Display, retargeting och search skulle säkre mer och bättre trafik.

 • Effekt

  Kampanjen genererade 70 nya leads av hög kvalitet och stärkte CDNetworks generella marknadsposition i Danmark.