DATA & INSIGHTS

Använd dataanalys och kundinsikt för att ta rätt beslut

Data är en del av strategin

För att kunna driva en effektiv digital framgång, är det nödvändigt att ha kontroll över sin data. Data är alltid en del av den strategi, som vi skapar för våra kunder. Vi använder dataanalys och kund insikt för att ta de rätta besluten.

Genom hela vägen från datastrategi till implementering, träning och utbildning, drift och data governance kan vi med utgångspunkt i data skapa förutsättningar för framgång för ert företag.

Steen Rasmussen

Digital Strategist & Senior Partner

steen@iihnordic.com
+46 10 888 54 45

Google Analytics ger er möjlighet för att enkelt mäta den direkta effekten av era markandsförings aktiviteter online, och hjälper med att stärka innehåll, struktur och uppbyggningen av er hemsida. Premium-versionen av Analytics är en del av Google 360 Suite – och har en lång lista med fördelar för större företag och organisationer.

IH Nordic är en av de få Google Train-the-Trainer företagen, vilket betyder att vi tränar vår industri och våra konkurrenter inom bland annat uppsättning, rådgivning och utbildning gör Google Analytics.

IIH Nordic är Adobe Analtics certifierade Experter, och hjälper företag med implementering, validering och löpande support för Adobe Analytics. Verktyget har minimal dataförsening och ger möjlighet för att granska grannulerade insikter och specialimplementering.

Ett skräddarsytt Adobe Analytics kontrakt med IHH Nordic säkrar er att ni har en optimal datagrund, och hjälper er med att ta de rätta besluten baserat på data från Adobe Analytics.

Dashboards

I företagen finns ledare, specialister och generalister, experter och strateger, som alla behöver olika sorters data. Vi ser till att du har rätt data och KPI’s, så att du kan ta rätt beslut.

Deta skal komunikeras efter ditt behov, och all irrelevant data ska sorteras bort. Med hjälp av ett interaktivt och dynamiskt dashboard har alla i företaget en egen tillgång till data och vertyg.

Vi bygger dashboards som en data-applikation. Det betyder att dashboarden läggs som ett lager ovanpå era analytics verktyg. Med hjälp av er egna tillgågn till datan kan ni skräddarsy hur den ska presenteras och kan enkelt sortera bort irrelevanta element, eller få djupare infomration.

Vi utvecklar dahsboards för bland annat Google Data Studio, Microsoft Power BI, Google Analytics och Adobe Analytics.

Adobe Partner

GDPR

GDPR är EU’s nya lagstiftning om dataskydd, som skapar både en utmaning och en möjlighet för ditt företag. Lagstiftningen säkrar att dataskyddsreglerna i ditt företag är anpassade till dagens digitala värld, och ger varje enskild person möjlighet för att få mer kontroll över sin personliga data. Samtidigt är det mycket som du, som företag, behöver göra för att vara redo den 25 maj 2018, då lagstiftningen träder i kraft.

HR-data, CRM-data och även ett digitalt check-in i receptionen faller in under GDPR. Utöver det räkans även webanalys verktyg som Google Analytics eller Adobe Analytics in.

Hos IIH Nordic hjälper vi företag med att kartlägga relevanta datakällor, förvara dem centralt, tex i en datalake, och sätta upp ett funktionellt datalandskap som följer GDPR villkoren, och säkrar ett er data är pålitlig, lättillgänglig och kontrollerbar med ett säkert och informerat samtycke från era användare och kunder.

Data Management Platform

En data-management plattform är ett värdefullt mellanled som samlar företagets data, bearbetar det i segment eller kundprofiler och för dem vidare på ett meningsfullt sätt.

Systemet integreras med tex. ert Google Analytics, CRM, marketing automation plattform eller sociala medier. Detta ger er en möjlighet för att använda er data till personalisering på er hemsida eller i e-mails, bibehålla intresset från tidigare besökare på er hemsida med hjälp av re-marketing och skapa bättre användarupplevelser.

Vi är certifierade i flertalet data management platformar, och vi vet vilken slags data som ger er de svaren ni behöver.

Tag management

Ett tag management system har många fördelar

Du kan implementera tags mycket snabbare, du använder mindre IT-resurser och det sker i en kontrollerad Q&A. Dessutom är du alltid uppdaterad med den senaste koden och kan enkelt ändra och implementera ny kod för att optimera din Analytics-inställning.

Vi erbjuder rådgivning, implementering och träning för tag management system för att säkra ett optimalt set-up och användning. Låt oss hjälpa er med att identifiera vad som krävs för att ni ska få en optimal set-up. Det är viktigt att ni har en optimal set-up, då den används till att optimera operationell, taktiskt och strategisk optimering av era aktiviteter online.

Insights

Vår expertis ligger inom att kunna tolka er data, både från användarens och företagets perspektiv, så att ni kan ta de rätta besluten baserat på väldokumenterad information.

Baserat på resultaten från vår analys får vi den perfekta utgångspunkten för att kunna optimera både er hemsidan och marknadsföring online.

Våra rekommendationer för förbättring är, utöver data, baserade på vårt arbete med köpprocesser, kund upplevelser, behållning och ökad försäljning hos en stor mängd kunder.

Konverteringsoptimering

IIH Nordic hjälper er med att nå fler kunder, få en bättre effekt på er marknadsföring och få flera lojala besökare. Vi skapar märkbara resultat genom att optimera er hemsida utifrån ett användarvänlighets perspektiv, för att kunderna ska få den bästa upplevelsen.

När vi optimerar er hemsida, skrider vi systematiskt till värk utifrån en best-practice modell, som fokuserar på att säkra er flera och billigare leads och konverteringer.

Data Governance

90% av all data som finns i världen är skapad under de senaste 2 åren. Tack vare IoT, tillsammans med en massiv stigning i tiden vi spenderar på att surfa, socialisera, spela och handla på nätet, stiger mängden av data ytterligare. De ackumulerade datamängderna betyder att ni hela tiden måste säkra att er data håller hög kvalitet.

Det finns allt för många företag som inte är konsistenta i varken data insamling och kvalitetssäkring, vilket skapar stor hål i förståelsen och beslutsmaterialet, vilket kostar både tid och resurser.

IIH Nordic har hjälpt både danska och internationella företag med att bearbeta, övervaka och kvalitetssäkra data, och vi kan hjälpa er skapa er rätt strategi för data governance.

Predictive Analytics

Predictive analytics kan användas i många olika situationer. Det ger er en möjlighet för att förutsäga ett specifikt resultat eller handling baserat på existerande data.

Vårt arbete med predicitve data utnyttjar vår kunskap inom data för att förutse till exempel churn-risken för en bestämd användare, eller vilken kommunikationskanal användaren kommer använda nästa gång, baserat på deras existerande beteende online.

Denna kunskap kan förhindra att en kund går vidare till en konkurrent, kan förutse nya tendenser eller hjälpa till med att förstå vilka produkter kunder vill ha utöver de som redan existerar.

Machine Learning

Med machine learning kan vi automatisera repetitiva och tidskrävande manuella uppgifter, och få ny förståelse för kundernas beteende, med hjälp av intelligenta förutsägelser.

Vi kan tex. förutsäga besökares beteende och skapa personliga meddelanden riktade till enskilda besökare, vi kan förbättra användarvänligheten på er sida med intelligent load speed –optimering, identifiera anomali i store, komplexa dataset i realtid, innan problemen skapar dyra problem, eller så kan vi automatisera prioriteringen tex. meddelanden till kundservice.

Hos IIH Nordic har vi hjälp företag med att utveckla och implementera innovativa machine-learning lösningar, som intelligent och effektivt har effektivt reducerat kostnader och ökat intäkterna.