Google Ads
annonsering

Specialister med affärsförståelse och den senaste kunskapen

Google AdWords-specialister seden 2005

Hos IIH Nordic har vi arbetat med Google AdWords-annonsering sedan 2005. Idag är vi Google Premium Partner, och vi hanterar AdWords för en lång lista av nordiska och internationella kunder. Vi deltar ofta i internationella konferenser, våde som besökare och som talare, och vi kan Googles produkter så pass ingående, att vi är en del av Google Academy, där vi tränar andra byråer i att använda bla. Google AdWords.

Thomas Hermann

Head of Digital Marketing

hermann@iihnordic.com
20 22 40 15

Fokus på resultat och utveckling

AdWords-marknadsföring är en av de viktigaste kanalerna, och det krävs specialistkunskap och multikompetenser för att nå framgång. Konkurransen på Google AdWords är tuff, det finns fler och nya konkurrenter, större annonsbudgeter, nya möjligheter och många kritiska användare.

Det är därför viktigt att man som företag väljer AdWords-leverantör baserat på mer än bara själva AdWords-kunskapen. Hos IIH Nordic fokuserar vi på den holistiska och övergripande tillgången, och följande parametrar är avgörande för våra kunders framgång:

– Datadrivna, certificerade specialister

– Affärsförståelse som en del av DNA’t

– Intelligent optimering med de bästa verktygen

– Långsiktig, strategisk tillgång och fokus på hela marketingmixen

Har ni full insikt i er AdWords-annonsering?

Vår erfarenhet är att många företag använder sin budget fel, på grund av den stora komplexiteten av AdWords. Det krävs mycket arbete och konstant uppdaterad kunskap för att få bra resultat och kunna använda budgeten optimalt.

Uppgifter vi kan hjälpa med

  • Löpande AdWords-hantering

  • Display, remarketing och YouTube-annonsering

  • Anoonsering med DoubleClick advertising

  • Expert set-up eller validering av ert konto

  • PPC- Startegi - Svensk eller interntionellt

  • Programmatic buying och avancerede scripts

Höga förväntningar – för både oss och er

AdWords-kunder hos IIH Nordic är större nordiska och internationella företag, som ställer höga krav på vårt löpande arbete och de resultat vi presenterar. Det är krävande kunder, men också kunder som har stor tilltro för vår kunskap och är redo att göra de ändringar som behövs, för att vi tillsammans ska kunna skapa resultat.

Vi tittar gärna på ert konto och ger en objektiv värdering av hur stor skillnad vi kan göra för er. Om ni är intresserade av att höra mer om Google AdWords, är ni alltid välkomna att kontakta oss – helt oförpliktigat,

IIH Nordic har levererat resultat för nordiska och internationella företag sedan 2005 och är kårat till årets analytics hus de 6 senaste åren